ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Kocsis Tímea e.v.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Kocsis Tímea e.v. által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.kocsistimea.hu weboldal felhasználói által – nem kizárva más internetes felületek használatát sem -, továbbá a papír alapú regisztráció során a kellő tájékoztatást követő, önkéntes hozzájárulással megadott adatok kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelés alapelvei:

a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
e) Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ADATKEZELŐ
Az adatkezelő megnevezése: Kocsis Tímea e.v. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő adószáma: 67073876139
Az adatkezelő címe: 8200 Veszprém, Flórián u. 1. 1/5.
Az adatkezelő elérhetőségei:
email: timcsillag@gmail.com
tel: +36 (70) 262 59 21
honlap: www.sikeresvaltozas.hu
Levelezési címe: 8200 Veszprém, Flórián u. 1. 1/5.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása; valamint a 2018. május 25-től alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR) alapján szintén az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: mindazok, akik Kocsis Tímea e.v. különböző elektronikus- vagy papír alapú regisztrációs felületein regisztrálnak, valamint a programokra jelentkeznek.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az érintett (az eseményre jelentkező, valamint Kocsis Tímea e.v. különböző felületein regisztráló személy) a jelentkezési lap vagy regisztrációs felület kitöltését, valamint az adatkezelésről történő kellő tájékoztatást követően, annak elfogadása után (a checkboxban elhelyezett pipával) a regisztráció átadásával/elküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezeléshez hozzájárulás az adatkezelés folyamán bármikor korlátozás nélkül visszavonható. Ez esetben az érintett lemond a friss blogbejegyzéseről, a honlap frissítéseiről, eseményről-, illetve további rendezvényekről történő tájékoztatás ilyen módjáról.

Az adatkezelés célja:
 visszaigazoló e-mail küldése az egyes kezelésekre, programokra való jelentkezésről,
– tájékoztató elküldése emailben,
– kapcsolatfelvétel,
– Továbbá hozzájárulás a kezeléseimmel, programjaimmal kapcsolatos rendezvényekről, eseményekről és hírekről értesítés és hírlevél küldése.

Az adatkezelés módja: manuális, valamint manuális számítógépes bevitel, az egyes rendezvények résztvevőinek e-mail címeiről, e-mail címek elektronikus levelező rendszerben kezelése (MailChimp). Továbbá az eseményekről fénykép és filmfelvétel készítése.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a https://www.kocsistimea.hu oldalon található űrlap igénybevételével:

• a felhasználó neve „Vezetéknév” és “Keresztnév” – aki az üzenetet írja – célja: kapcsolatfelvétel, azonosítás;
• e-mail címe – “E-mail” – célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése
• telefonszám – célja: kapcsolatfelvétel
• lakóhelye: célja: azonosítás

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a https://www.kocsitimea.hu oldalon található Listamester űrlap igénybevételével:

3. AZ ADATOK KEZELÉSE SORÁN ADATFELDOLGOZÓKÉNT VESSZÜK FIGYELEMBE:

a) Tárhelyszolgáltató neve: 

DotRoll Kft.
Postázási adatok:
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefonszám: +36 – 1 – 432 – 3232
Fax: +36 – 1 – 432 – 3231E-mail: support@dotroll.com

b) Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
A Google Inc. harmadik országban található, ugyanakkor Privacy Shield alá tartozó szervezetnek, adatfeldolgozónak minősül. Erre tekintettel a Google Inc. közreműködése megfelel az Infotv. 8. §-ában foglalt előírásoknak.

c) Hírlevél küldő szolgáltatás
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
A MailChimo harmadik országban található, ugyanakkor Privacy Shield alá tartozó szervezetnek, adatfeldolgozónak minősül. Erre tekintettel a MailChimp közreműködése megfelel az Infotv. 8. §-ában foglalt előírásoknak.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. Az adatkezelés visszavonásával az Érintett tájékoztatása, a kapcsolatfelvétel, és a hírlevélküldés céljából kezelt adatait a Adatkezelő végleg törli nyilvántartásából, és az Érintett a továbbiakban nem kap hírlevelet, és az Adatkezelő más módon sem létesít vele kapcsolatot.
A számla kiállításával, valamint az adózással kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kezelt adatok tárolásának időtartama: 8 év

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

▪ postai úton a 8200 Veszprém, Flórián u. 1. 1/5. címen
▪ e-mail útján a timcsillag@gmail.com e-mail címen
▪ a hírlevél alján található „leiratkozás” linkre kattintva

5. HÍRLEVÉL

a) az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakóhely 
b) érintettek köre: Az űrlapot kitöltők, MailChimp hírlevélrendszeren keresztüli feliratkozók.
c) adatkezelés célja: A weblapont történt frissítésekről, blogbejegyzésekről, rendezvényekről, tanfolyamokról való tájékoztatás.
d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz elektronikusan, e-mailben vagy postai úton történő lemondásig tart az adatkezelés.
e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az Adatkezelő kezeli, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
f) Az érintettek hírlevélküldés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését.

6. FACEBOOK

Facebook oldal (https://www.facebook.com/kocsistimea.szivarvany) kedvelésével vagy követésével elfogadja a Facebook profiljában megadott adatok kezelését, amit Adatkezelő nem használ fel az előre megadott céljától eltérő célra, csupán a weboldal, vagy blog, és egyéb tevékenységi tapasztalatok közléseként, és ezzel kapcsolatos téjékoztatásra, híradásra. De ebben az esetben is az érintett Facebook felhasználó profiljának adatait Adatkezelő nem veszi ki a Facebookból, azt nem másolja ki és nem többszörözi, annak kezelése továbbra is a Facebook rendszerében történik.

A Facebook az Adatkezelő nevében adatokat dolgoz fel abból a célból, hogy mérjék a hirdetési kampányak teljesítményét, és elemzési adatokkal szolgáljanak azokról az emberekről, akik a szolgáltatásaikat használják, erről pedig jelentést adnak az Adatkezelőnek.

A kedvelés vagy követés visszavonásával bármikor megszüntethető a kapcsolat és az adatkezelés ilyen módja.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
▪ http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf 
▪ http://www.facebook.com/about/privacy/

7. SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

Weboldalon a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket (cookie) használunk. Az oldal (mint más weboldalak is) folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök segítségével a látogatóiról.

Weboldalunk használatával elfogadod, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ.

Mi az a süti (cookie)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Információt gyűjtenek a látogatók szokásairól, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

Milyen sütiket és milyen célból használunk a weboldalon?

Állandó vagy ideiglenes sütik

Weboldalunk „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépeden, amíg el nem hagyod a weboldalt. Az állandó sütik egy hónapig, vagy egészen addig maradnak az eszközödön, ameddig azokat manuálisan nem törlöd.

Munkamenet (session) sütik

Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek gépedről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információkat, amellyel téged azonosítani lehetne. 

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. E sütik nem képesek téged személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük a neved és email címed; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.

További információ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi sütiket (pl. Google AdWords Conversion Tracking) is elhelyezhetünk. Ezek biztosítják kampányaink sikerességének mérését. Beazonosítást lehetővé tevő információkat ennél a sütinél sem tárolunk.

Célzó vagy reklám sütik

Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy milyen témák, tartalmak érdekelhetnek. E sütik segítségével mérhető a kampányok hatékonysága is és segítenek, hogy a későbbiekben releváns hirdetések jelenjenek meg számodra. A célzó és reklám sütik nem tudnak beazonosítani, nem gyűjtenek a beazonosításhoz szükséges személyes információkat.

Használatot elősegítő, un. funkcionális sütik

Segítségükkel megjegyezhetjük honlapunkkal kapcsolatos döntéseidet (pl.: űrlapokon megadott adatokat, stb). Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon a tevékenységedet, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyeket megadtál weboldalunkon, mint név, e-mail cím, telefonszám stb.

Harmadik féltől származó sütik

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe weboldalunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.

A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése, kikapcsolása

 

Böngésző beállítása

Böngészőjében lehetőséged van a sütik beállításait megváltoztatni, kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később módosíthatsz.

Az alábbi linkeken segítséget találsz a sütik beállításához:
• Google Chrome
• Firefox
• Microsoft Internet Explorer
.Safari

Habár a sütiket le is tilthatod vagy korlátozhatod, kérjük, megfontoltan járj el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása:
Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy a Google Analytics sütik rád vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítened kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngésződbe.
Erről további információkat az alábbi linkeken találsz:
A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán:http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/ 
A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni:https://www.google.com/settings/ads/preferences/ 
„Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashatsz itt:https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Közösségi gombok

Weboldalunk úgynevezett “közösségi gombokat” is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy az Interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytatsz. Ha bővebb tájékoztatást szeretnél kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az információkat, illetve ha szeretnéd letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvasd el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretnéd visszavonni hozzájárulásod, a böngésződ cookie beállításai között bármikor megteheted.

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresd fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe 
Google Analytics Cookie-k
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

A jelen Süti szabályzat a jelen honlap Adatvédelmi szabályzatának elválaszthatatlan részét képezi.

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett, akkor érvényesítheti jogait, ha személye azonosítható, amely jellemzően azokkal az adatokkal történik, amelyek Adatkezelő általi kezeléséhez korábban hozzájárult. 

Az érintetti jogok védelme érdekében csak az azonosított Érintett kérését teljesítheti érdemben Adatkezelő. Például elfogadott gyakorlat e-mail cím esetében, ha az e-mail cím törlésének kezdeményezése arról az e-mail címről történik, amelyet Adatkezelő kezel, ezzel az Érintett igazolja, hogy jogosultsága van az adott e-mail postafiókot kezelni. 

Adatkezelő nem vállal felelősséget harmadik személy által az érintett jogok rosszhiszemű gyakorlásából eredő károkért, abban az esetben, amelyben Adatkezelő a tőle elvárható körültekintéssel és a kezelt adatokra nézve is megtette a szükséges intézkedést az Érintett azonosítása érdekében, azonban ennek ellenére a harmadik személy az Érintett adataival visszaélve, az Érintett nevében gyakorolva annak jogait, Érintett számára kárt okozott (például harmadik személy kérte az Érintett adatainak törlését, amelyet azonosítást követően Adatkezelő végrehajtott).

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
b) személyes adatainak helyesbítését;
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
d) Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről;
e) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférését;
f) adatainak a kezelésének korlátozását.
g) Az érintettek egyéb jogai:

– a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás;
– az adathordozhatósághoz való jog.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – 2018.05.25-től a GDPR alapján legfeljebb egy hónapon belül – közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére esetén írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

• kezelése jogellenes;
• az érintett kéri;
• az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a törvényes határidőn belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező (törvényi kötelezettség teljesítése érdekében történő) adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

10. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

Kérjük a tisztelt Érintettet, hogy amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

11. HATÓSÁG ELJÁRÁSA

Az Érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

12. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.kocsistimea.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 24. napjától érvényes.